باشد، ,محبوبتر باشد، ,راه‌ خدايش‌عقل‌ شخص‌ مسلمان‌ تمام‌ نيست‌، مگر اين‌ كه‌ ده‌ خصلت‌ را دارا باشد: از او اميد خير باشد، از بدى‌ او در امان‌ باشند، خير اندك‌ ديگرى‌ را بسيار شمارد، خير بسيار خود را اندك‌ شمارد، هر چه‌ حاجت‌ از او خواهند دلتنگ‌ نشود، در عمر خود از دانش‌طلبى‌ خسته‌ نشود، فقر در راه‌ خدايش‌ از توانگرى‌ محبوبتر باشد، خوارى‌ در راه‌ خدايش‌ از عزت‌ با دشمنش‌ محبوبتر باشد، گمنامى‌ را از پرنامى‌ خواهانتر باشد. سپس‌ فرمود: دهمى‌ چيست‌ و چيست‌ دهمى‌! به‌ او گفته‌ شد: چيست‌؟ فرمود: احدى‌ را ننگرد جز اين‌ كه‌ بگويد او از من‌ بهتر و پرهيزگارتر است‌.


(تحف‌ العقول‌، ص‌ 467)

منبع اصلی مطلب : امام رضا (ع)
برچسب ها : باشد، ,محبوبتر باشد، ,راه‌ خدايش‌
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : حدیث